KANDIDEREN VOOR EEN TIJDELIJKE AANSTELLING (TA) + TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR (TADD) IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP! PROCEDURE – STAPPENPLAN TIJDELIJKE AANSTELLING (TA) IN SCHOLENGROEP 16 MIDDEN-LIMBURG

Stap 1: Kandideer voor een Tijdelijke aanstelling (enkel elektronisch) via de jaarlijkse procedure. Lees de “oproep TA/TADD voor het schooljaar 2017-2018”.
Solliciteren kan van 15 april tot en met 14 juni 2017.

Stap 2: Ga hiervoor naar: www.go-jobs.be (klik op Elektronisch Kandideren Tijdelijken en volg de richtlijnen).

 

PROCEDURE – STAPPENPLAN TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR (TADD) IN SCHOLENGROEP 16 MIDDEN-LIMBURG
KANDIDEREN VOOR “TADD” IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP! MEER BEPAALD IN ONZE SCHOLENGROEP 16 MIDDEN-LIMBURG

STAP 1: Lees de oproep: “oproep TA/TADD 2017-2018” en vul het vereiste standaardformulier in “Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.”
(1 formulier per ambt invullen) + onderteken elke pagina.

STAP 2: Voeg als bijlagen altijd een kopie van uw diploma’s + diploma supplementen + ev. GPB + ev. kopie brief “nuttige ervaring” erkend door het Departement Onderwijs.

STAP 3: Laat uw TADD-aanvraag en het berekeningsblad TADD voor uw ambt door het secretariaat van uw school controleren en afstempelen.
Download hier het berekeningsblad van uw ambt. Volg de instructies.

STAP 4: Stuur vóór 15 juni 2017 uw aanvraag voor TADD AANGETEKEND op naar Scholengroep 16,
Dhr. T. Tachel, Algemeen Directeur, A. Hertzstraat 2, 3500 Hasselt of geef het af tegen ontvangstbewijs op Scholengroep 16 (uiterlijk op woensdag 14 juni 2017 vóór 16u00 bij het onthaal) A. Hertzstraat 2, 3500 Hasselt.

STAP 5: uw aanvraag voor TADD is geldig NA GOEDKEURING door de Scholengroep. U verwerft pas het statuut van TADD-er vanaf het moment dat u effectief een TADD-aanstelling in dat betrokken schooljaar krijgt. Wanneer u echter dat schooljaar niet zou aangesteld worden, dient u opnieuw uw TADD-aanvraag in te dienen, voor het daaropvolgende schooljaar.
Eenmaal u echter als TADD’er werd aangesteld dient u nadien hiervoor geen aanvraag meer in te dienen (= een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen). Indien u voor een ander ambt of een ander VO vak uw recht op TADD wil laten gelden, dient u voor dit nieuwe ambt/VO vak wel een TADD-aanvraag in te dienen!
Opgelet: Wanneer u 5 opeenvolgende jaren binnen onze Scholengroep geen prestaties hebt verricht in dat betrokken ambt vervalt uw TADD-recht hiervoor. (Wettelijk kader: art. 21 §6 decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs.)