bg1
bg2

Scholengroep 16

erkent het belang van levenslang leren voor iedereen en ondersteunt en stimuleert onderwijsvernieuwing op maat en professionalisering van alle beleidsniveaus, teams en teamleden.

Vacatures

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!

Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Scholengroep 16
Midden Limburg

Als bestuursniveau van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waarborgt de scholengroep aan haar leerlingen, ouders en cursisten een open, democratisch en pluralistisch opvoedingsproject, zoals verwoord in het Pedagogisch Project van het GO!, met de klemtoon op openheid van geest, vorming van verdraagzame burgers die oog hebben voor de bestaande maatschappelijke ongelijkheden, respect voor kinder- en mensenrechten,…

De scholen realiseren dit in de dagelijkse schoolwerking vanuit dynamische schoolwerkplannen.

 • 34 instellingen

  14 basisscholen, 12 secundaire scholen, 2 creches, 1 CVO, …

 • Personeelsleden

  1400 personeelsleden

 • leerlingen, studenten en cursisten

  Onze instellingen vertegenwoordigen 10000+ studenten

 • Instellingen

  Alles verdeeld over 25 instellingen en 1 administratief centrum

Nieuws / Blog