Erasmus + project bij Atheneum plus

Net voor de herfstvakantie ontving Atheneum Plus een buitenlandse delegatie directeurs en leerkrachten van scholen uit Spanje, Italië, Portugal, Polen en Bulgarije. Samen met deze scholen werkt Atheneum Plus aan een Erasmusproject rond het wegwerken van sociale ongelijkheid. Het project startte in oktober 2017 en loopt tem juni 2019. Naast het uitwisselen van ervaring werden ook basisschool De Loep en de centrale diensten van de Scholengroep bezocht.

Het doel van deze samenwerking tussen verschillende Europese scholen is de sociale ongelijkheid (kinderen met een andere culturele, religieuze of economische achtergrond) uit de wereld en uit de school te bannen. Hiervoor zullen creatieve projecten op poten gezet worden.
De strijd tegen discriminatie zal een prioriteit vormen. Sociale inclusie (=het in de samenleving opnemen van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) is hier één van de pijlers. Het sterker maken van de sociale inclusie maakt ook onderdeel uit van de opvoedkundige taak. De deelnemende scholen zullen samen grenzen verleggen en proberen elkaar te begrijpen vanuit ieders cultuur en origine. Strijden tegen segregatie en discriminatie in school is het hoofddoel. Hiertoe zullen we de bewustmaking aanscherpen voor rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie. Voor meer info over het Erasmusproject: v.oeyen@ka1hasselt.be  klik hier voor een fotoreportage van het internationale bezoek.