Erasmus + project bij Atheneum plus

Net voor de herfstvakantie ontving Atheneum Plus een buitenlandse delegatie directeurs en leerkrachten van scholen uit Spanje, Italië, Portugal, Polen en Bulgarije. Samen met deze scholen werkt Atheneum Plus aan een Erasmusproject rond het wegwerken van sociale ongelijkheid. Het project startte in oktober 2017 en loopt tem juni 2019. Naast het uitwisselen van ervaring werden ook basisschool De Loep en de centrale diensten van de Scholengroep bezocht.

Het doel van deze samenwerking tussen verschillende Europese scholen is de sociale ongelijkheid (kinderen met een andere culturele, religieuze of economische achtergrond) uit de wereld en uit de school te bannen. Hiervoor zullen creatieve projecten op poten gezet worden.
De strijd tegen discriminatie zal een prioriteit vormen. Sociale inclusie (=het in de samenleving opnemen van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) is hier één van de pijlers. Het sterker maken van de sociale inclusie maakt ook onderdeel uit van de opvoedkundige taak. De deelnemende scholen zullen samen grenzen verleggen en proberen elkaar te begrijpen vanuit ieders cultuur en origine. Strijden tegen segregatie en discriminatie in school is het hoofddoel. Hiertoe zullen we de bewustmaking aanscherpen voor rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie. Voor meer info over het Erasmusproject: v.oeyen@ka1hasselt.be  klik hier voor een fotoreportage van het internationale bezoek.

Dwars Door Hasselt 2017

Ondanks de regen die met bakken uit de lucht viel, was onze deelname aan Dwars Door Hasselt meer dan geslaagd! Voor het eerst hebben we als scholengroep onze krachten gebundeld om als 1 sterk blok naar buiten te treden. Onze meer dan 570 (!!) lopers hebben het uitstekend gedaan, een heel dikke pluim daarvoor! We kunnen niet alle fantastische resultaten opsommen, maar maken wel graag een uitzondering voor de dames 3km waar het podium volledig bezet werd door Antje, Romy en Lina van de Topsportschool. Goed gedaan meisjes! Net zoals alle andere lopers van onze scholengroep waren zij goed herkenbaar aan hun blauw ‘GO! samen Leren – samen Lopen‘ – t-shirt. En dat maakte het voor de enthousiaste supporters makkelijker om ALLE GO!-lopers luidkeels aan te moedigen. Wie even op adem wilde komen, of een dampende kop koffie nodig had om terug op te warmen, kon daarvoor terecht in ons Trefpunt in de refter van de Topsportschool. Dank aan directeur Laurence Veys voor de gastvrijheid! Ook een dankjewel aan directeur Carina Driessen van BuSO De Dageraad die zorgde voor lekker fruit  én de koffiestand bemande. En ook onze KTA’s deden hun duit in het zakje: leerlingen Killian Jouffroy en Tresor Simpunga van KTA1 zorgden voor een mooie videoreportage, klik hier om de video te bekijken. Een fotoreportage werd gemaakt door Eyasu Nihoul en Lauris Auquier van KTA 2. Nagenieten van de foto’s kan je door hier te klikken.

 

inschrijvingen KTA 1 2016-2017

KTA 1 Hasselt nodigt je uit

Inschrijven voor het nieuwe schooljaar 2016-2017 kan op een van de volgende infomomenten:

  • 5 maart: infovoormiddag voor de eerste graad met workshops van 9u30 tot 12u30
  • 25 mei: infoavond met workshops 16-20u
  • 25 juni: infovoormiddag 9u30-12u30

Inschrijvingen kunnen niet telefonisch gebeuren maar steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van ten minste één van beide ouders.
Meer informatie op http://www.kta1-hasselt.be/

kta1-ok