Infoavond onderwijsvorm 4 (OV4) –

Onderwijs op maat bieden aan iedere leerling… Mits goedkeuring van ons aanvraagdossier voor de oprichting van OV4, zal onze school in samenwerking met de secundaire scholen van scholengroep 16 Hasselt per 1 september 2018 starten met een 1 A en 1 B klas OV4 voor type 4 en type 9- leerlingen in de gebouwen van KTA3 Hotelschool Hasselt. We organiseren maandagavond 15 januari 2018 om 19u een infomoment voor ouders. Graag vooraf inschrijven via mail: kelly.vlayen@busodedageraad.be.

Praktisch

Datum: 15 januari 2018
Aanvang: 19u
Locatie: Hotelschool Hasselt – Elfde Liniestraat 22 – Hasselt
Info: tel 011/ 34 34 47

Avondlezing ‘Omgaan met een hechtingsproblematiek’ door prof Peter Adriaenssens

BuBaO De Liaan organiseert
Lezing ”Omgaan met een hechtingsproblematiek”
Gegeven door Prof. Dr. Peter Adriaenssens, kinder-en jeugdpsychiater
Met zijn jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg kan Prof. Dr. Adriaenssens ons op een boeiende wijze de nodige handvaten aanreiken in de omgang met kinderen met hechtingsstoornissen.
Praktisch
Locatie: hoofdzetel BSBO Schakelschool, Larestraat 15, 3511 Kuringen
Datum: maandag 22 januari 2018
onthaal om 19u45, aanvang om 20u00
Inschrijven: vóór 17 januari 2018, via deliaan.nieuwerkerken@gmail.com of telefonisch via 011/68.82.08 of 0479/813 878
Kostprijs:10 euro (inclusief consumptie); ter plekke te betalen

 

Middenschool 3 start richting wielrennen

Jonge Tom Boonens en Sanne Cants in spe kunnen vanaf 1 september 2018 terecht bij MS 3. Vanaf volgend schooljaar neemt Middenschool 3 de richting wielrennen op in haar curriculum. Directeur Peter Vliegen: “We hebben nu al zes wielrenners en een BMX-kampioen tussen onze leerlingen. Volgend jaar willen we het wielrennen als volwaardige sportrichting in ons aanbod opnemen. Dat betekent dat de de leerlingen al vanaf het eerste jaar voor de sport kunnen kiezen. dat moet dan de ideale opstap zijn om vanaf het derde jaar in de al bestaande keuzeoptie ‘wielrennen’ in de Topsportschool in te stappen.
Om die ambities kracht bij te zetten, kreeg een 10-tal leerlingen van MS 3 een initiatie ‘veldrijden’ in de aanloop naar de GP veldrijden in Hasselt. lesgever was niemand minder dan 3-voudig wereldkampioen Erwin Vervecken.

Tienerschool Herx voorgesteld in Herk-de-Stad

Op 1 september 2018 opent in Herk-de-Stad de allereerste Limburgse Tienerschool de deuren. Tienerschool Herx biedt een nieuw onderwijssysteem dat de breuklijnen tussen het basis- en secundair onderwijs oplost.

Dat er nood is aan deze nieuwe organisatiestructuur is duidelijk. In de klassieke schoolstructuur (6 jaar basis + 6 jaar secundair onderwijs) ontstaan een aantal breuklijnen tussen basis en secundair onderwijs. De leerlijnen sluiten niet altijd op elkaar aan, het verschil in pedagogische aanpak is soms te groot en er is vaak een tekort aan onderwijskundige samenwerking. Door die te bruuske overgang haakt een aantal jongeren af. Ook moeten tieners al op te jonge leeftijd een studiekeuze maken terwijl zij op die leeftijd vaak nog aan het ontdekken zijn waar hun talenten en interesses liggen. Deze voortijdige determinatie leidt in veel gevallen tot verkeerde studiekeuzes.  Anderzijds zijn er ook leerlingen die na het 5de leerjaar al nood hebben aan extra uitdagingen en die een beetje ‘basisschool-moe’ zijn. Of eenvoudiger gezegd: tieners voelen zich vaak ‘te groot’ voor de basisschool of ‘te klein’ voor de secundaire school.

De nieuwe organisatiestructuur van Tienerschool Herx biedt een oplossing voor dit probleem. Tieners van 10 tem 14 jaar worden samengebracht in een nieuw samengestelde groep. Daardoor ontstaat een 3 x 4 structuur: de jongeren volgen 4 jaar basisonderwijs, vervolgens 4 jaar tienerschool en tot slot 4 jaar secundair onderwijs.

Dit innovatieve onderwijssysteem is geen experiment. Het is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek door Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie, en Jeroen Lavrijsen, schoolpsycholoog. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren van 10 tot 14 jaar, zowel op lichamelijk als op emotioneel-cognitief vlak, meer bij elkaar aansluiten dan bij hun respectievelijke jongere of oudere schoolmakkers in de traditionele structuur. In het buitenland heeft dit systeem van de tienerscholen zijn deugd al bewezen, terwijl er in België momenteel slechts 1 tienerschool operationeel is.

Vanaf 1 september 2018 zal ook op de GO! campus in Herk-de-stad de Tienerschool Herx haar deuren openen.  De naam HerX is niet lukraak gekozen. HerX vormt de perfecte samenvoeging van twee belangrijke elementen in het verhaal van onze tienerschool. Het eerste deel ‘HER’ verwijst uiteraard naar de locatie, Herk-de-Stad. De hoofdletter X staat voor het Romeinse cijfer 10, de leeftijd waarop onze leerlingen kunnen instappen in de Tienerschool.

Een team van supergemotiveerde leerkrachten uit zowel basis- als secundair onderwijs volgt momenteel een speciale opleiding om de leerlingen uit de tienerschool optimaal te coachen. Teamteaching staat hierbij centraal. De leerlingen krijgen onderwijstrajecten op maat aangeboden en de leerkracht zal in de eerste plaats als coach optreden. Zij worden nog beter getraind in het geven van feedback op het werk van de tiener die hierdoor zelfstandiger en op een flexibelere wijze leert leren. Ook voor jongeren die nog niet in staat zijn om vanaf de eerste dag zelfstandig te leren, is dit systeem uitermate geschikt. Zij krijgen voldoende tijd en ruimte om in een 1 op 1 situatie met de leerkracht als coach aan deze vaardigheid te werken. Pas na 4 jaar moeten zij volledig zelfstandig kunnen werken en zijn zij beter gewapend om de 21st centuryskills te verwerven. Hierdoor zullen zij de overstap naar de 2de graad van het secundair onderwijs veel vlotter kunnen maken. Het uitgangspunt van elk leertraject zijn steeds de persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

De Tienerschool is een zeer doorgedreven toepassing van de onderwijshervorming die een brede eerste graad introduceert. Men zou het zelfs de onderwijshervorming 2.0 kunnen noemen. ook wordt er in de Tienerschool afgestapt van het werken met traditionele handboeken. De leerstof is volledig afgestemd op het behalen van de leerdoelen en eindtermen. De tieners zelf spelen hierbij een belangrijke rol: er komt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zij kunnen zelf onderwerpen aanreiken om die eindtermen te bereiken. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de leerkracht/coach die hen traint in het maken van weloverwogen keuzes.

De locatie voor Herk-de-stad als eerste Limburgse tienerschool gebeurde niet toevallig. De randvoorwaarden op de campus zijn optimaal. Er is zowel een basis- als middenschool aanwezig en er is een grote bereidheid onder de huidige lerarenteams om nauwer te gaan samenwerken. Momenteel worden wordt er letterlijk gebouwd aan de tienerschool. De jongeren krijgen 1 grote gemeenschappelijke ruimte. in deze hypermoderne infrastructuur worden verschillende zones voorzien voor het trainen van verschillende vaardigheden. Zo zal er een instructieruimte zijn, maar ook een plaats voor zelfstandig werk, voor het opnemen van video’s (de übercoole greenkey-zone!) waarmee de leerlingen elkaar kunnen instrueren, een zone voor groepswerk, een zone voor het uitvoeren van experimenten en natuurlijk ook een chillzone voor de tieners.

De ouders en leerlingen van de huidige basis- en middenschool Herckerhof toonden zich alvast enthousiast na de infosessie die werd afgesloten met taart, chocomelk en een glaasje cava.

Bekijk hier het filmpje op TVL
Klik hier voor een fotoreportage